پنج شنبه یا شنبه ؛ نکته مهم در تغییر تعطیلات پایان هفته | ایران و جیبوتی تنها کشورهای دارای این ویژگی | هشدار درباره ایرادهای لایحه دولت

نماینده مجلس و رئیس فراکسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت که۱۵ سال پیش کشورهای حوزه خلیج فارس برای جبران زیان اقتصادی وعلمی و بهره مندی بیشتر ازتعاملات بین المللی، روزهای تعطیلات پایان هفته خود را به «جمعه و شنبه» تغییر دادند. اکنون ما هم باید به این نکته توجه کنیم.

همشهری آنلاین – گروه سیاسی: نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۸ سال است که بحث ساماندهی تعطیلات رسمی و ایده افزایش تعطیلات آخرهفته به دو روز، هرازچند گاهی مورد توجه دولت و مجلس قرار می‌گیرد. در روزهای اخیر فرصت مناسبی برای ورود به این مطالبه مردمی و تعیین تکلیف این موضوع پس ازسال‌ها فراز و فرود و معطلی فراهم آمده است.
‎ محسن پیرهادی افزود: برای پرداختن به بحث افزایش تعطیلات آخر هفته در کشور،توجه به این مقدمه ضروری است که شمار تعطیلات اغلب کشورهای جهان بین ۱۱۰ تا ۱۲۹ روز است؛ در ایران اما با احتساب ۲۷ روز تعطیلی رسمی – اعم از تعطیلات ملی، شمسی و قمری- و ۵۲ روز تعطیلی جمعه – آخر هفته – شمار روزهای تعطیلی تنها به ۷۹ روز می‌رسد.- بر اساس مطالعات انجام‌شده، ایران و جیبوتی تنها کشورهای جهان‌اند که روز تعطیل هفتگی آن‌ها به جمعه‌ها محدود می‌شود.-بنابراین اگر تعطیلات آخرهفته به دو روز افزایش یابد، شمار کل تعطیلات در ایران ۱۲۵ روز خواهد شد. اقدامی که با الگوی جهانی تعطیلات نیروی کار و حتی کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس مطابقت دارد.
‎او ادامه داد:‌ اگرچه هدف و کلیت لایحه ارجاعی به مجلس برای افزایش تعطیلات آخر هفته که بهره‌وری نیروی کار و توسعه گردشگری اعلام شده، مطلوب،گامی مثبت و قابل قدردانی است، اما این لایحه در جزئیات – در بعد عدالت اجتماعی و انطباق با مراودات منطقه‌ای و تعاملات بین‌المللی – دارای ایراداتی است که رفع آن، اعمال اصلاحاتی را از سوی مجلس طلب می‌کند.
‎پیرهادی افزود:‌ در لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری دو نکته باعث ایجاد نگرانی در بخشی از جامعه شده است؛ نکته اول تقویت احتمال تعیین تعطیلی سراسری پنج‌شنبه‌ها- به دلیل نیمه تعطیل بودن ادارات در این روز – در کنار تعطیلی روز جمعه است، که منجر به افزایش شمار روزهای مسکوت در تعاملات و مراودات بین‌المللی و منطقه‌ای از سه روز به چهار روز می‌شود. نکته دوم، محدود شدن دامنه دربرگیری نیروی انسانی در بحث افزایش تعطیلات و کاهش ۹۰ دقیقه‌ای ساعت کار هفتگی به کارمندان دولت است.
‎این نماینده مجلس گفت: سالهاست بسیاری از فعالان تجاری به‌ویژه فعالان حوزه تجارت بین‌الملل،جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور تحمیل تعطیلی ۳ روزه در روند کاری‌شان گلایه‌ مندند؛ چراکه تلاقی تعطیلی جمعه در ایران با تعطیلات شنبه و یکشنبه قاطبه کشورهای دنیا خسارات زیادی را متوجه فعالیت‌های آنها کرده است.
‎پیرهادی ادامه داد:‌ روندی که ۱۵ سال پیش عمده کشورهای اسلامی و کشورهای حوزه خلیج فارس را بر آن داشت، برای جبران این زیان اقتصادی و علمی و بهره مندی بیشتر از تعاملات بین المللی،در تصمیمی واحد روزهای تعطیلات پایان هفته خود را از« پنج‌شنبه و جمعه»به «جمعه و شنبه» تغییر دهند. اقدام مشترکی که موید اهمیت همگامی با تعاملات و مراودات بین المللی و منطقه ای است.
‎ رئیس فراکسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی اضافه کرد:‌ بر همین اساس، داشتن رویکردی که تعطیلات آخر هفته ایران را با اغلب کشورهای دنیا هماهنگ کند، اقدامی ضروری است و آنچه بر این ضرورت می افزاید، افزایش هماهنگی و کاستن فاصله زمانی در مراودات منطقه‌ای و تعاملات با کشورهای مسلمان حوزه خلیج فارس است. رویکردی که در صورت توجه نکردن به آن، می‌تواند مخل و حتی ناقض راهبرد گسترش رابطه اقتصادی و دیپلماتیک مورد نظر دولت سیزدهم در ارتباط با گسترش مراودات با کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس باشد. بنابراین داشتن تدبیری که سبب حضور بیشترکشور در چرخه اقتصادی، علمی و پژوهشی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای باشد، اقدامی مهم و ضروری است.
‎او افزود:‌ برهمین اساس پیشنهاد می‌شود، برای کاستن از هزینه افزایش تعطیلات رسمی کشور، سامان‌دهی و نظام‌مند کردن تعطیلات را حتی‌المقدور برحسب الگوی مبادلات و مراودات بین‌المللی، منطقه‌ای و کشورهای حوزه خلیج فارس، پیش‌برده و یکسان‌سازی کنیم.
‎این نماینده مجلس بیان کرد:‌ با توجه به اهمیت روز جمعه در مناسک اسلامی و آیینی کشورمان و مقدس بودن آداب روز جمعه در آیات و روایات و همچنین اهمیت برپایی نمازجمعه، پیشنهاد می‌شود؛ با حفظ تعطیلی روز جمعه، شنبه به عنوان تعطیلی مشترک با سایر کشورها در نظر گرفته شود.
‎پیرهادی بیان کرد:‌ با اعمال این نکته بر لایحه دولت، تعطیلات در ایران، با اغلب کشورهای اسلامی و همچنین کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس، یکسان‌سازی‌ شده و مانع تحمیل تبعات ۴ روز تعطیلی به حوزه مراودات و تعاملات بین‌المللی و حتی منطقه‌ای خواهد شد.

او افزود:‌ از سوی دیگر نیز ناگفته پیداست که آزمون و خطا در سیاست گذاری‌ها و چشم‌بستن بر الگوهای تثبت شده و کارآمد منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر از اینکه منجر به توسعه عدالت و رفع نواقص شود، به ابهام و سردرگمی جامعه می‌انجامد.

‎‎ رئیس فراکسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ اگرچه عزم کلی دولت در این لایحه افزایش بهره‌وری نیروی کار و توسعه گردشگری داخلی است، اما متاسفانه به‌ نظر می‌رسد تدوین‌ کنندگان در نگارش و تصویب این لایحه، استاندارد دوگانه‌ای برای افزایش تعطیلی روزهای آخر هفته و دامنه شمول آن داشته‌اند.

پیرهادی ادامه داد:‌ چنان که طبق تبصره یک و چهار لایحه مذکور، در موضوع کاهش ساعات کار هفتگی دولت خود را تنها مسئول کارمندان دولت دانسته و اصلاحات مد را بر سازمان‌های دولتی تکلیف کرده و عملا میان کارکنان دولت و کارکنان بخش خصوصی تفاوت قائل شده است، این در حالی است که خروجی و هدف گذاری دولت در این لایحه زمانی حاصل می شود که کاهش ساعات کاری هفتگی کارکنان بخش دولتی و خصوصی به‌صورت توامان باشد اما برخلاف این مهم لایحه مذکور در مورد تعطیلی دو روزه آخر هفته فقط بر روی جامعه قریب به ۵ میلیون نفری کارمندان دولت متمرکز شده و در مورد بخش خصوصی سکوت کرده است.
‎این نماینده ادامه داد:‌ این در حالی است که رفع تبعیض از همه نیروهای شاغل در تعطیلات همگانی، گامی مهم و ضروری است و باید شامل حال همه کارکنان اعم از دولتی و بخش خصوصی شود.چرا که توجه به طیف کمتر از ۲۰ درصدی کارمندان دولت نه‌تنها منجر به توسعه گردشگری مدنظر دولت نمی‌شود بلکه هدف بهره‌روی مستتر در دل لایحه را نیز طبقاتی خواهد کرد. روندی که ناخواسته منجر به بروز احساس ناعدالتی اجتماعی و شکل‌گیری نارضایتی جمعی بین نیروهای کار در بخش‌های غیردولتی خواهد شد.
او افزود: ساماندهی تعطیلات همگانی و رسمی کشور نیازمند توجه به وضعیت همه طیف‌ها و گروه‌های نیروهای کار- اعم از دولتی و غیردولتی- است و مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت باید خود را مسئول وضعیت تمام بخش های درگیر با تبعات لایحه بداند وبه شرایط و نیازهای بخش خصوصی و دولتی به صورت عادلانه و با نگاه کارشناسانه ورود کند.

پیرهادی ادامه داد:‌ بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مذکوربه دو موضوع توجه ویژه داشته باشد؛ موضوع اول در بحث تبصره چهار و تنظیم روزهای کاری هفته در ۵ روز -روزهای جمعه و شنبه را به عنوان دو روز تعطیلی هفتگی در نظر گیرد. -موضوع دوم در تبصره های یک و چهار لایحه دربحث کاهش ساعت کاری هفتگی است که باید دامنه فراگیری این مهم را گسترش دهد و مضاف بر کارمندان دولت، عنوان کارکنان بخش غیردولتی و دیگر نیروهای کار را نیز لحاظ کند.

کد خبر 756907 منبع: همشهری آنلاین

 • جنجال شاسی بلندها ؛ اول در دادستانی کل و بعد در مجلس پاسخ می‌دهم | پیمودن مسیر حق و ‎عدالت پرمخاطره خواهد بود

 • پشت پرده تغییر ۱۵مدیردولتی به دستور رئیسی | کدام مدیران از قطار دولت پیاده می شوند؟ | روایت یک نماینده از دلیل رئیس جمهوری برای برکناری ها

 • لایحه تشکیل یک وزارتخانه جدید به مجلس ارسال شد

 • پنج شنبه یا شنبه ؛ نکته مهم در تغییر تعطیلات پایان هفته | ایران و جیبوتی تنها کشورهای دارای این ویژگی | هشدار درباره ایرادهای لایحه دولت

 • توقیف محموله نفت ایران توسط آمریکا | ایران فوری تلافی کرد

 • جزئیات آخرین تماس تلفنی آیت‌الله سلیمانی قبل از سوء قصد در بانک

 • بیانیه مهم وزارت اطلاعات درباره مسمومیت دانش آموزان

 • جنجال شاسی بلندها ؛ اول در دادستانی کل و بعد در مجلس پاسخ می‌دهم | پیمودن مسیر حق و ‎عدالت پرمخاطره خواهد بود

 • ۵ عاملی که وزارت اطلاعات برای بدحالی دانش آموزان شناسایی کرد | شیطنت و هراس‌ جمعی در صدر

 • روند نزولی قیمت ها در بازار خودرو ؛ پراید، کوییک ، تارا و شاهین چند شد؟ | جدول جدیدترین قیمت خودروهای داخلی را ببینید

 • یک خودرو رکورددار کاهش قیمت شد | کاهش قیمت ۲۵ تا ۳۶۰ میلیون تومانی خودروهای مونتاژی

 • هنجارشکنی در مهدیه رشت؛ پوشش نامتعارف زنان در انتخابات آرایشگران | انتخابات نیمه کاره ماند؛ برخورد جدی خواهد شد

 • انفجار مجازی در لورکوزن به خاطر آزمون | انتظار برای سوژه شدن دوباره سردار!

 • واکنش متفاوت مجری مشهور زن تلویزیون درباره پلمب اپال به دلیل بی‌حجابی

 • اگر دستگیر نمی‌شدم ۲۰۰ کودک را می‌کشتم | لحظه‌ به لحظه از ساعت‌ها بازجویی خون‌آشام معروف ایران | خیلی راحت آدم می‌کشتم | از التماس کردن متنفرم!

 • این فرمان امام خامنه‌ای است؛ جزایر نازعات خلیج فارس را برای سکونت مردم آماده کنیم | امنیت جزایر را مردمی می‌کنیم

 • بهترین ویتامین برای پیشگیری از پوکی استخوان | علائم پوکی استخوان ؛ این ۶ هشدار را جدی بگیرید

 • روند نزولی قیمت ها در بازار خودرو ؛ پراید، کوییک ، تارا و شاهین چند شد؟ | جدول جدیدترین قیمت خودروهای داخلی را ببینید

 • به دختران بروس‌لی سلام کنید | کتک خوردن سارق‌ها و زورگیرها از زنان رزمی‌کار ایرانی! | عجیب‌ترین فنون رزمی که دخترها سراغ یادگیری‌شان رفته‌اند

 • معتقدم یک نفر فقط برنده دربی ۱۰۰ بود؛ کسی که خدا او را دوست داشت | پرسپولیس یک جام را به استقلال می دهد!

 • ادعای عجیب در خصوص از دست رفتن قهرمانی پرسپولیس؛ شک نکنید این ۳ داور جزو تیم رقیب می شوند!