• تاریخ : ۸ام تیر ۱۳۹۶
  • موضوع : مطالب

تنیس با چهار گرند اسلم یا تورنمنت حیاتی در دنیا به اعتبار رسیده اســت؛ تورنمنت های اوپن آمریکا، اوپن اســترالیا، ویمبلدون و رولند گاروس.

قهرمانی گرند اسلم ها بین سلاطین تنیس – فدرر، جوکوویچ و نادال – تقسیم شده اند. آرتور اش تنیسور سیاه پوست آمریکایی که پنج گرند اسلم حیاتی دنیا را در دهه ۸۰ میلادی برنده شد، ادعا می کرد تنیس از این جلوتر نخواهد رفـــــت.

به نقل هفته نامه همشهری جوان، تنیس با چهار گرند اسلم یا تورنمنت حیاتی در دنیا به اعتبار رسیده اســت؛ تورنمنت های اوپن آمریکا، اوپن اســترالیا، ویمبلدون و رولند گاروس.

 

در تمام این ســال ها قهرمانی این گرند اسلم ها بین سلاطین تنیس – فدرر، جوکوویچ و نادال – تقسیم شده اند. آرتور اش تنیسور سیاه پوست آمریکایی که پنج گرند اسلم حیاتی دنیا را در دهه ۸۰ میلادی برنده شد، ادعا می کرد تنیس از این جلوتر نخواهد رفـــــت.
 
هر چند او ســال ها بعد به ایدز مبتلا شد، در یادداشتی با تیتر «خدایا، چرا من؟» از بیماری اش نوشت و در نهایت هم فوت کرد و فرصت نکرد تعالی تنیس توسط فدرر، جوکوویچ و نادال را به نظاره بنشیند؛ سلاطینی که قهرمانی گرند اسلم های حیاتی ســال را بین خودشان تقسیم کرده اند و هیچ وقت نمی گویند: «خدایا چرا من؟!» گرند اسلم هایی که هر کدام شان شبیه قلمرو امپراتوری یکی از آنهاســت.
 
اوپن اســترالیا
حدود ۴۲ هزار ســال پیش گروهی شکارچی از جنوب آسیا برای پیدا کردن شکارهای بهتر به سمت سرزمین های جنوبی تر حرکت کردند و پا به اســترالیا گذاشتند. طبیعی اســت که ژن شکارچی این مردمان به اســترالیایی ها در موفقیت های ورزشی کمک کند و نشانه اش هم مدال هایی اســت که آنها در المپیک می گیرند اما بزرگ ترین تورنمنت ورزشی که ســالانه در نیمکره جنوبی برگزار می شود، متعلق به آنهاســت؛ اوپن اســترالیا که هر ســال در اواسط دی ماه باید منتظر شروعش در اســترالیا باشیم.
 
به خاطر گرمای هوای ژانویه در نیمکره جنوبی، مسابقات معمولا شب ها انجام می شود و شهر ملبورن از ســال ۱۹۰۹ میزبان ابدی بزرگ ترین تنیسورهای دنیا در سرزمین های کانگوروهاســت.
 

138866 203 قهرمان های تنیس دنیا

 
مشخصات
بزرگ ترین مشخصه مسابقات اوپن اســترالیا زمین های تروبلوی جدیدی اســت که فقط در اســترالیا وجود دارد. این زمین ها که از ســال ۲۰۰۸ اســتادیوم های تنیس اســترالیا را فرش کرده اند، آبی رنگ بوده و باعث می شوند سطح زمین خنک تر باقی بماند و بازگشت توپ قابل پیش بینی تر شود. زمین اوپن اســترالیا خوراک تنیسورهایی مثل فدرر و اندی ماری اســت که زمین های سفت را ترجیح می دهند و اســتاد سبک سرعتی هستند.
 
بزرگ ترین ستاره
نواک جووکویچ با شش قهرمانی و راجر فدرر با پنج قهرمانی بزرگ ترین قهرمانان اوپن اســترالیا به حساب می آیند.
 
زمان: دی
 
جایزه نقدی: ۵۰ میلیون دلار
 
 
ویمبلدون
قدیمی ترین مسابقات تنیس دنیا هر ســال در منطقه ای به نام ویمبلدون در جنوب شرقی لندن برگزار می شود. اولین دوره مسابقات تنیس ویمبلدون در ســال ۱۸۷۷ فقط به خاطر منافع مالی برگزار شد و هر تماشاچی باید برای تماشای مسابقه یک شیلینگ پرداخت می کرد. زمان برگزاری این تورنمنت دقیقا در اواسط تیر ماه و بعد از رولند گاروس فرانسه اســت. ۱۲۸ تنیسور در بخش مردان و ۱۰۸ تنیسور زن، هر ســال در مجموعه تنیس ویمبلدون با ۱۱ زمین تنیس به رقابت با هم می روند؛ تورنمنتی که مثل خیلی از اتفاقات روزمره دیگر در انگلستان، درگیر سنت ها و قواعد عجیب و غریبی شده اســت.
 
مثلا تمام تنیسورهایی که در مسابقات ویمبلدون شرکت می کنند، مجبورند با لباس سفید در زمین حاضر شوند. خط های رنگی روی آستین و یقه هم نباید ضخامتی بیش از یک سانتی متر داشته باشند. حتی تجهیزات و لوازم بازیکنان – مانند ساک و لوازم پزشکی – باید به رنگ سفید باشند.
 
نوجوانان توپ جمع کن حاضر در مسابقات ویمبلدون ناچارند روزی سه ساعت تمرین کنند؛ اگر می پرسید چرا؟! دلیلش را کسی نمی داند و این هم یکی از قوانین سنتی انگلیسی هاســت.
 
قدیمی ترین قرارداد اسپانسری تاریخ ورزش دنیا هم مربوط به تورنمنت ویمبلدون اســت و تمام توپ های ویمبلدون از ســال ۱۹۰۲ توسط اسپانسری به نام شرکت اسلازگر تامین می شود. ویمبلدون با تمام حاشیه های اطرافش حیاتی ترین تورنمنت تنیس دنیاســت؛ تورنمنتی که ۲۵۰ توپ جمع کن و بالای سه هزار خبرنگار در آن حضور دارند و تنیسورهای شرکت کننده در ویمبلدون پنج تن موز در طول تورنمنت می خورند.
 

138867 219 قهرمان های تنیس دنیا 

 

مشخصات
مسابقات ویمبلدون روی زمین چمن برگزار می شود و خیلی از ستاره های بزرگ دنیای تنیس در توجیه ناکامی های شان در زمین چمن ویمبلدون گفته اند: «چمن مال گاو اســت!» ساخت و نگهداری زمین چمنی که مناسب تنیس باشد، کار پر زحمت و پر هزینه ای اســت چون چمن باید یکنواخت و کاملا مسطح بماند و نگهداری آن در طول ســال، مخارج سنگینی دارد.
 
برای همین بیشتر تنیسورها تا زمان حرفه ای شدن فرصت بازی روی زمین های چمن را پیدا نمی کنند و تجربه ای ندارند. ضمن این که زمین ویمبلدون باعث سر خوردن و افزایش احتمال مصدومیت می شود.
 
بزرگ ترین ستاره
بازی کردن روی زمین چمن به خاطر غیرقابل پیش بینی بودن حرکات توپ و البته جهش کمتر آن روی چمن، معمولا تخصص تنیسورهای باهوش اســت، ورزشکارهایی که می توانند تمام احتمالات را بررسی کنند و به هوش بیشتر از ضربات قوی راکت نیاز دارند. خب، وقتی بحث هوش پیش می آید، کسی بهتر از راجر فدرر وجود ندارد؛ تنیسور سوییسی با هفت قهرمانی در ویمبلدون انگلیس رکورددار این تورنمنت اســت.
 
زمان: تیر
 
جایزه نقدی: ۳۵ میلیون دلار
 
 
رولند گاروس
همان اوپن فرانسه اســت و هر ســال اواسط خرداد باید منتظر دومین گرند اسلم حیاتی ســال باشیم؛ تورنمنتی که به افتخار رولند گاروس، خلبان فرانسوی که در جنگ جهانی اول کشته شد، به نام او نام گذاری شده اســت. مسابقات اوپن فرانسه قدمتی بیشتر از یک قرن دارد و از ســال ۱۸۹۱ برگزار می شد. در ۳۰ ســال اول تورنمنت، فقط بازیکنان فرانسوی می توانستند در رولند گاروس شرکت کنند و مسابقات جای ثابتی نداشت و هر ســال در یک گوشه از فرانسه انجام می شد اما از ســال ۱۹۲۵ ورود تنیسورهای خارجی هم آزاد شد و به همین سادگی یکی از معتبرترین مسابقات تنیس دنیا به دنیا آمد.
 
مسابقات رولند گاروس حتی در زمان اشغال این کشور به دست آلمان ها هم متوقف نشد و نازی ها بهره برداری سیاسی از آن می کردند. نزدیک به یک قرن اســت که رولند گاروس فرانسه در مجموعه «رولند گاروس» پاریس برگزار می شود، مجموعه ای که یکی از برگ های برنده پاریس برای گرفـــــتن میزبانی المپیک ۲۰۲۴ در رقابت با شهرهایی مثل فلورانس، برلین و لس آنجلس اســت. ورزشگاه فیلیپ کارتیر که برای مسابقه فینال نزدیک به ۱۵ هزار نفر گنجایش دارد و قرار اســت تا ســال آینده مسقف شود، تا امروز شاهد قهرمانان زیادی بوده که جام رولند گاروس را بالای سر برده اند؛ آندره آغاسی، بوریس بکر، فدرر، نادال و … باید دید تا هفته آینده قهرمانی ســال ۲۰۱۷ این تورنمنت به چه کسی می رسد؟!
 

138868 777 قهرمان های تنیس دنیا 

 

مشخصات
زمین خاک روس رولند گاروس فرانسه، محلی اســت برای چالش فیزیکی و بدنی تنیسورها در یکی از گرم ترین فصول ســال. در زمین های خاک رس، بعد از برخورد توپ به زمین – در مقایسه با زمین های هارد و چمن – به نسبت زیادی از سرعت توپ کم می شود، برای همین هم تنیسورهایی که سبک بازی هجومی دارند، در رولند گاروس به توفیقی نمی رسند و حیاتی ترین ناکام تنیسورهای هجومی هم پیت سمپراس آمریکایی بود که هیچ وقت قهرمان رولند گاروس نشد.
 
قهرمانی در زمین کند خاک رس فرانسه در هفته مسابقه سنگین از عهده ورزشکاری بر می آید که فارغ از کیفیت فنی، توانایی بدنی فوق العاده ای داشته باشد.
 
بزرگ ترین ستاره
رولند گاروس فرانسه ستاره ای بزرگ تر از رافائل نادال فرانسوی را در تاریخ برگزاری اش ندیده اســت؛ کسی که به خاطر نه قهرمانی اش در رولند گاروس به «پادشاه خاک رس» معروف اســت و این روزها آماده بردن «دسیما»ی اوپن فرانسه اســت. نادال اسپانیایی فاتح رولند گاروس از ســال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ اســت.
 
زمان: خرداد
 
جایزه نقدی: ۳۲ میلیون دلار
 
 
اوپن آمریکا
دنیای تنیس و گرند اسلم ها با مسابقات آزاد اســترالیا شروع می شود و با تورنمنت اوپن آمریکا به پایان می رسد. برگزار کنندگان اوپن آمریکا ادعا می کنند وقتی این کارها هنوز مد نبود، به برابری حقوق زنان و مردان اهمیت می دادند، برای همین هم از ســال ۱۹۷۳ جایزه بخش مردان و زنان این تورنمنت برابر و یک اندازه بود. ورزشگاه آرتور اش، محل برگزاری فینال مسابقات اوپن آمریکا با ۲۷ هزار نفر گنجایش، بزرگ ترین ورزشگاه تنیس در تمام دنیاســت که ســال گذشته با هزینه ای ۱۵۰ میلیون دلاری سقف شد تا از این به بعد بارندگی هم اختلالی برای مسابقات آزاد آمریکا نباشد.
 

138869 458 قهرمان های تنیس دنیا

 
مشخصات
 
حیاتی ترین امکانی که در مسابقات اوپن آمریکا وجود دارد، قابلیت درخواســت ویدئوچک برای تنیسورهاســت. تنیسورها در هر ست سه بار امکان اســتفاده از ویدئوچک را خواهند داشت و آمارهای ســال ۲۰۱۶ نشان می دهد در ۲۴ نسبت ویدئوچک ها حق با تنیسور بوده اســت.
 
بزرگ ترین ستاره
راجر فدرر با پنج قهرمانی قطعا حیاتی ترین تنیسوری اســت که پایش را به اوپن آمریکا گذاشته؛ بالاتر از پیت سمپراس آمریکایی که در ۱۹ ســالگی قهرمان این تورنمنت شد.
 
زمان: شهریور
 
جایزه نقدی: ۴۶ میلیون دلار

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته قهرمان های تنیس دنیا اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما